Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Koordinacija udruga za djecu

Koordinacija udruga za djecu je nevladina i neprofitna udruga koja zagovara i promiče interese i dobrobit djece, rukovodeći se načelima tolerancije, razumijevanja, te poštivanja dječjih prava i potreba. Kao neformalna organizacija Koordinaciju udruga za djecu postoji od 28.rujna 2004., a osnovana je 2. travnja 2007. i registrirana 3. srpnja 2007.

Temeljni programski cilj Koordinacije je kreiranje društva u kojem će sva dječja prava biti djelotvorno zaštićena u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, te ustrajno djelovanje na osiguranju što kvalitetnijeg života sve djece, posebice one koja su zbog bilo kojeg razloga socijalno deprivirana ili marginalizirana.

Koordinacija svoje programske ciljeve ostvaruje kroz slijedeće djelatnosti:

 • zagovaranje prava, potreba i interesa djece,
 • utjecanje na promjene zakona i propisa u korist položaja djece u društvu,
 • praćenje i primjena međunarodnih standarda o položaju djece,
 • međusobno informiranje o radu, iskustvima i novim idejama za dobrobit djece,
 • zalaganje za dijalog, partnerske odnose i suradnju s državnim i lokalnim tijelima uprave,
 • oblikovanje prijedloga i zahtjeva za bolji status i financijske potpore udrugama za djecu,
 • zalaganje za bolju predstavljenost rezultata udruga za djecu u medijima i javnosti,
 • zastupanje Koordinacije na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima,
 • razmatranje i drugih pitanja koja se odnose na djecu, zauzimanje stavova o njima i donošenje zaključaka o njima,
 • kreiranje i provedba zajedničkih programa, kampanja i javnih inicijativa,
 • obrazovne i odgojne aktivnosti za djecu i mlade te one koji sudjeluju u njihovom odgoju i obrazovanju,
 • izdavačka i informativna djelatnost,
 • druge djelatnosti koje obavlja sukladno Zakonu.

Članovi Koordinacije udruga za djecu su udruge koje se bave djecom, udružene radi ostvarivanja zajedničkih interesa na oblikovanju i provedbi politike prema djeci, poboljšanja kvalitete i uvjeta života djece, njihovog odgoja i obrazovanja te promicanja i zaštite prava djece.

Danas Koordinacija udruga za djecu broji 28 članica udruga (vidljivo na web stranicama: www.kud.hr).

Kontakt:

KUD - Koordinacija udruga za djecu
Prilaz Gjure Deželića 30
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01/48 46 306
Fax: 01/45 55 199
E-mail: kud@kud.hr